ประเมินโรงเรียนศีล5ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านแทรงรับการประเมินโรงเรียนศีล5ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง28-02-2021 12:11:15