ปรับปรุงอาคาร

โรงเรียนบ้านแทรงได้รับงบปรับปรุงอาคารสถานที่ต่อเติมกันสาดอาคารอเนกประสงค์07-12-2022 11:19:18