ผอรร.ดล.ร่วมงานพิธีบวงสรวงศาลาหลักเมือง

ผอ.รร.ดล.รวมพิธีบวงสรวงเพื่อสร้างศาลาหลักเมือง อ.ปรางค์กู่31-05-2562