ผอ.รร.ดล.ประชุม

ผอ.รร.ดล.ประชุม ณ ที่ สพป.ศก.เขต.3 เพื่อปรึกษาหารือในการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆและการปฏิบัติงานให้เป็นแนวเดียวกัน เป็นต้น