ผอ.ร่วมประชุม

ผอ.รร.ดล.เข้ารวมประชุม กับ อบต.สมอ ประชุม เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี24-06-2562