ผอ.แจ้งวันหยุด

ผอ.รร.ดล.แจ้งวันหยุดให้คณะครู รร. ทราบ