ผอ.โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจปิดเทอมทำหน้าอย่างเต็มที่

ผอ.โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจทำหน้าอย่างเต็มที่ช่วงปิดเทอมเข้าอบรมไม่ขาดครับ27-04-2562