ผอ.โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจเข้าอบรม หลักสูตรจิตอาสา

ผอ.โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจเข้าอบรม หลักสูตรจิตอาสา อุทิศเพื่อส่วนรวมเป็นผู้นำโดยแท้จริง27-04-2562