ผาแต้ม

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธ.ค.63 คณะครูพานักเรียน ชั้น ม.1-ม.3 ไปทัศนศึกษา ผาแต้ม วัดคูหาสวรรค์ พัทยาน้อย จอห์นนี่ นักเรียน สนุกสนาน การเดินทาง ไป กลับ ปลอดภัย ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ดูแลนักเรียนอย่างดียิ่งค่ะ ขอขอบคุณท่านโอภาส กุลัพบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแทรงเป็นอย่างสูงที่กรุณาอนุมัติงบประมาณในการดำเนินการในครั้งนี้25-12-2020 10:56:42