เอกสาร : ผู้ชนะการเสนอราคา(โครงการส่งเสริมกีฬา) (27/09/2560)
LINE it!

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเสนอราคา ซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริมกีฬา ได้แก่ ร้านภูมิใจพาณิชย์ ณ วันที่ 26 กันยายน 2560