ผู้บริหารประชุมกลุ่ม

นายอำไพศักดิ์ ปราบเสียง ประธานกลุ่มใจดี-ห้วยสำราญ เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานเขต ศรีสะเกษเขต 3