ผู้บริหารและคณะครู รร.ไปเยี่ยมคนที่ไม่สบาย

คณะครู รร.ดล.ไปเยี่ยมครอบครัวบุคลากร รร.ที่ไม่สบาย.เพื่อเป็นขวัญกำลังใจครับ