ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3

วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านแทรงได้ต้อนรับท่านภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 คนใหม่ ท่านได้มาตรวจราชการท่านให้คำแนะนำ สอบถามและให้กำลังใจอย่างเป็นกันเอง สนุกสนานครื้นเครงได้รับบรรยากาศการครวจ ราชการแบบใหม่ที่ดีงามมากพร้อมทั้งสนับสนุนให้โอกาสกับคณะครูนักเรียนได้พัฒนาการศึกษาต่อไป คณะครูนักเรียนขอกราบขอบพระคุณท่านและคณะอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้03-12-2020 09:43:58