ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ สรงน้ำพระที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ เพื่่อเป็นสิริมงคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ สรงน้ำพระที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ เพื่่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวันปีใหม่ไทย(วันสงกรานต์)17-04-2562