ผ้าป่าข้าวเปลือก

10-11ม.ค.2562ร.ร.บ้านปราสาทได้ทำผ้าป่าข้าวเปลือกเพื่อการศึกษา