พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ซึ่งได้ย้ายมาจากโรงเรียนจตุรคามวิทยา คือ ท่าน ผอ.ประกอบ สอนใหม่ โดยได้นำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จัดขึ้นที่วัดใหญ่สูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เมื่อุ 26 พฤศจิกายน 256008/11/2560