พาครูไปเยี่ยมบ้านเด็กเพื่อจัดหาทุนให้

พาครูไปเยี่ยมบ้านเด็กเพื่อจัดหาทุนให้กลับมาพร้อมของฝากอาหารตามฤดูกาล(แกงเห็ด)22-07-2559