พิธีกรมือาชีพ

ครูธันวา บีกขุนทด ครูโรงเรียนบ้านแทรงพิธีกรเปิดงานกีฬา อบต.ห้วยสำราญ