พิธีเลี้ยงต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่

่โรงเรียนบ้านนาใหญ่จัดพิธีเลี้ยงต้อนรับท่านผอ.ประกอบ สอนใหม่ ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนจตุรคามวิทยา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 256008/11/2560