ภาคกลางเริ่งแข่งแล้ว

การแข่งทักษะทางวิชาการระดับภาค และระดับประเทศ ทางภาคกลางเริ่มแล้วครับ วันนี้แข่งวันแรกมาชมบรรยากาศในการแข่งขันกันเลยครับ