ภาคภูมิยินดี กับรางวัลระดับชาติ

ขอแสดงความชื่นชมและยินดี กับผู้อำนวยการสุรพล อินทรัตน์ และ อ.ชุลีพร คงชนะ ในความสำเร็จ จากการคว้ารางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ ในการแข่งขันการเล่านิทานประเภทนักเรียนมีควาทบกพร่องทางการเห็น ระดับ ป.1-621/04/2558