ภาพความทรงจำ

ภาพแห่งความทรงจำในอดีต ณ รร.ดล.30-04-2562