ภาพบรรยากาศงานเกษียณผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านแทรงจัดงานมุฑิตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแทรงนายอำไพศักดิื ปราบเสียง