มอบทุนการศึกษาจากโรงไฟฟ้าจะนะ

โรงไฟฟ้าจะนะมอบทุนการศึกษาประจำปี 2556 ให้นักเรียนในอำเภอจะนะ สังกัด สพป.สพม.และอาชีวะ ณ โรงไฟฟ้าจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา โรงเรียนบ้านม้างอนได้รับระดับปฐมวัย ระดับประถม และระดับมัธยม จำนวน 6 ทุน โดยคัดเลือกนักเรียนที่เรียนดีและมีจิตอาสา ได้ช่วยเหลือเด็กและต้องขอบคุณโรงไฟฟ้าจะนะเป็นอย่างยิ่งครับ17/01/2557