มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2/2564

นอังคารที่ 22 ก.พ. 65 โรงเรียนบ้านแทรงมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2/2564 รวมทั้งทุนแบ่งปันให้นักเรียนที่ยังไม่ได้ทุน และนักเรียนทุกคนที่เรียนโรงเรียนบ้านแทรงได้รับทุนการศึกษา24-02-2022 20:25:00