มอบเกียรติบัตรนักเรียนประกวดเรียงความวันแม่

เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติปีนี้ นายเสถียร ขจรโมทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม ได้มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ประกวดกิจกรรมเกี่ยวกับแม่ ได้แก่ เรียงความเรื่อง ฉันรักแม่ของฉัน คำขวัญให้แม่ วาดภาพแม่ลูกผูกพันธ์ และภาพถ่าย กอดนี้มีไออุ่น ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม ......ดูภาพข่าวที่เกี่ยวข้องที่..http://www.thai-school.net/กิจกรรมวันแม่แห่งชาติปี_2557-activities-ID-183311.html15/08/2557