มอบเกียรติบัตร

ผอ.ร.ร.บ้านปราสาทมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในวันประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่2/2561