มุฑิตา ผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านแทรงจัดงานเกษียณผู้อำนวยการอำไพศักดิ์ ปราบเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแทรง