ยินดีต้อนรับครูคณิตศาสตร์คนใหม่

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา
ยินดีต้อนรับครูคณิตศาสตร์คนใหม่ นางสาวพัชรี แก้วมงคล ตำแหน่งครูผู้ช่วย จบการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาราชภัฏนครราชสีมา สอนระดับชั้น ม.ปลาย04/06/2557