รับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 รอบ พิเศษ

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา รับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 รอบ พิเศษ ระหว่างวันที่ 11-15 พค 58 ที่กลุ่มงานวิชาการ สอบถามสรายละเอียดที่โทร 0864297215 หรือ 053-721513 ต่อ 11 (ชวลิต ป./ข้อมูล)10/05/2558