รับสมัครนักเรียน (12/01/2560)
LINE it!

โรงเรียนระเบียบวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เป็นต้นไปเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3ติดต่อโรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์ 02-5318030