รับเกียรติบัตรรางวัล คณะทำงาน รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง

นายสุทัศน์ วาลุกา ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 สพป.สุโขทัย 2 รับเกียรติบัตรรางวัลคณะทำงาน รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง
มูลนิธิยุวสถิรคุณ ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558