รับโล่รางวัลผู้มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (BP) ระดับประเทศ

นายสุทัศน์ วาลุกา ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 สพป.สุโขทัย เขต 2
ได้รับโล่รางวัลผู้มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (BP) ระดับประเทศ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4
โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558