รางวัลวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

เด็กชายพงษ์ศักดิ์ ศรีคำ เด็กชายภานุพงษ์ พุ่มเปลี่ยน ร่วมกิจกรรมค่ายสิ่งประดิษฐ์ เข้ารับรางวัล ยอดเยี่ยม การวาดภาพจินนาการทางวิทยาศาสตร์ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 22 - 25 มีนาคม 255804/07/2558