รางวัลเกียรติยศ

ผู้ว่าราชการจังกวัดแพร่มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านใน ในการนำทีมคีตะมวยไทยไปแข่งขัน มหกรรมศิลปมวยไทย แห่งประเทศไทยที่สนามกีฬาแห่งชาติและได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2558 ในคราวประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดแพร่28/07/2558