รื้อถอนอาคารเรียน (08-11-2559)
LINE it!

7 พ.ย. 59 โรงเรียนบ้านได้ทำการรื้อถอนอาคารเรียนหลังเก่าเพื่อทำการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ที่ได้จัดสรรงบประมาณ สปช.105