ร่วมพิธีวันปิยมหาราชและรับทุนการศึกษา

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 นายเกษม จันทอง ครูโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีได้เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ.บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ และโอกาสนี้ได้พาด.ญ.เสาวลักษณ์ แก้วท้วม เข้ารับมอบทุนการศึกษาจากทางอำเภอขุขันธ์ด้วยครับ23-10-2020 13:24:00