ลงนามถวายพระพร

โรงเรียนบ้นตาเจาพร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการนัฐนันท์ ธนาศิริกุลศักดิ์ และคณะครูนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพรเนิชื่่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านตาเจา