วงดุริยางค์โรงเรียนวัดเตาปูนร่วมเปิดงานกีฬาสี บริษัทไทยอะคลีริกไฟเบอร์ จำกัด

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 วงดุริยางค์โรงเรียนวัดเตาปูน ได้รับความอนุเคราะห์ให้เดินทางไปร่วมงานกีฬาสี บริษัทไทยอะคลีริกไฟเบอร์ จำกัด ที่สนามกีฬา บ้านพักบริษัทไทยอะคลีริกไฟเบอร์ จำกัด โดยมีคุณครูสุภัทรชัย กระสินหอม เป็นผู้ฝึกซ้อมและดูแในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ทางโรงเรียนวัดเตาปูนต้องขอขอบคุณทางบริษัทที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวงดุริยางค์ โรงเรียนวัดเตาปูน และให้ไปร่วมกิจกรรมดีๆ แบบนี้เหมือนที่ผ่านมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี แบบนี้ตลอดไปครับ..