วันนี้กองเชียร์พร้อมและนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจพร้อมสู้ครับ

วันนี้กองเชียร์พร้อมและนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจพร้อมร่วมแรงร่วมใจเชียร์สู้สู้ครับ28-04-2562