วันนี้บรรยากาศดีมีฝนปรอยๆ

ทั้งหมดแถวตรงเคารพธงชาติ...