วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านแทรงจัดกิจกรรมทัศนศึกษา น้อง อบ.2 -ป.6ไปสวนสัตว์อุบลราชธานี

-24-12-2021 13:49:18