วันวิสาขบูชา

ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกทุกศกใหม่
พร้อมใจไหว้ไตรรัตน์ ขจัดหลง
ทั้งธูปเทียนเวียนไปพร้อมบุษบง
ทั้งหมู่สงฆ์ คฤหัสถ์ ปฏิบัติเอย