วันสันติภาพสากล

21 กันยายน 2561 วันสันติภาพสากล
ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2พร้อมกันที่บริเวณทำกิจกรรมเข้าแถวภาคเช้า และท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ได้อ่าน สาร พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) เนื่องในวันสันติภาพสากล 2561