วันสุนทรภู่และต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อฯ นำโดยท่านผู้อำนวยการ เวศ กุตระแสง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อ นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ นายอนุสรณ์ พลราชม และสมาชิก อ.ส.ม ตำบลเหล่าโพนค้อ ร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด และโรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อฯ ได้จัดนิทรรศการวันสุนทรภู่ มีกิจกรรมมากมาย อาทิ วาดภาพ ระบายสี ตัวละครจากวรรณกรรมของท่านสุนทรภู่ เขียนตามคำบอก เขียนเรื่องจากภาพ ฯลฯ และวาดภาพต่อต้านยาเสพติด26/06/2558