วิธีการแก้ปัญหา Windows 7 และ Windows 8 ขึ้นเตือน Windows detected a harddisk problem

วิธีการแก้ปัญหา Windows 7 และ Windows 8 ขึ้นเตือน Windows detected a harddisk problem

Windows 7 ขึ้นเตือน Windows detected a harddisk problem อาจเป็นสัญญาณเตือนที่ร้ายแรงมากสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ บงบอกว่า Harddisk หรืออุปกรณ์จัดเก็บบันทึกข้อมูลกำลังจะเสีย

Windows detected a harddisk problem

ตัวระบบปฏิบัติการ Windows 7 และ Windows 8 จะมีฟังชั่นการตรวจสอบการทำงานของ Harddisk ว่าสามารถทำงานได้ปกติหรือไม่ ในขั้นต้นนั้นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างมากคือ การสำรองข้อมูล โดยอาจจะโอนถ่ายข้อมูลไปไว้ยังอุปกรณ์อื่นๆ และทำการเปลี่ยน Harddisk ตัวใหม่ หรือหากต้องการใช้งานต่อโดยยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นก็สามารถแก้ไขการแจ้เตือน Windows detected a harddisk problem ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

วิธีการแก้ปัญหา Windows 7 และ Windows 8 ขึ้นเตือน Windows detected a harddisk problem

วิธีการแก้ปัญหา Windows 7 และ Windows 8 ขึ้นเตือน Windows detected a harddisk problem

1. กดปุ่ม Windows และปุ่ม R พร้อมกันบนคีบอร์ดเพื่อเรียกใช้งานหน้าต่าง Run (ปุ่ม Windows จะอยู่ระหว่างปุ่ม Ctrl กับปุ่ม Alt)

2. เมื่อหน้าต่าง Run เปิดขึ้นมาแล้ว ให้พิมพ์ gpedit.msc ลงในช่องเสร็จแล้วกด Enter

วิธีการแก้ปัญหา Windows 7 และ Windows 8 ขึ้นเตือน Windows detected a harddisk problem

3. หน้าต่าง Local Group Policy Editor จะแสดงขึ้นมาแบ่งออกเป็น 2 ข้าง ทำการเลือก Local ด้านซ้ายโดยการคลิกที่เครื่องหมายสามเหลี่ยมหน้า Local ไล่ลงไปตามลำดับดังนี้

Computer Configuration
Administrative Templates
System
Troubleshooting and Diagnostics
Disk Diagnostic

วิธีการแก้ปัญหา Windows 7 และ Windows 8 ขึ้นเตือน Windows detected a harddisk problem

4. เมื่อถึงตัวเลือก Local Disk Diagnostic ที่ด้านขวา คลิกขวาที่ Disk Diagnostic : Configure execution level เลือก Edit

วิธีการแก้ปัญหา Windows 7 และ Windows 8 ขึ้นเตือน Windows detected a harddisk problem

5. หน้าต่าง Disk Diagnostic : Configure execution level จะแสดงขึ้นมา คลิกที่ตัวเลือก Disabled คลิกที่ OK อีกครั้ง แล้วทำการ Reset คอมพิวเตอร์ หน้าต่างแจ้งเตือน Windows detected a harddisk problem ก็จะไม่แสดงขึ้นมาอีก13/08/2560