วิสาขบูชา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านแทรง นำนักเรียน ไปทำบุญ เวียนเทียนและทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ที่วัดบ้านแทรง และวัดบ้านราษีพัฒนา เนื่องในวันวิสาขบูชา21-05-2024 19:40:14