วิสาฆบูชา

โรงเรียนบ้านแทรงนำนักเรียนเข้าวัดฟังธรรม