วีดีโอการประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-6 โรงเรียนวัดเตาปูน สพป.สระบุรี2

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 โรงเรียนวัดเตาปูนได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันขับขานประสาน ชั้น ป.1-6 ในงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก ซึ่งฝึกสอนและฝึกซ้อมโดย..คุณครูชนธิกาญจน์ กระสินหอม (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)..และคุณครูสุภัทรชัย กระสินหอม ...ซึ่งผลการแข่งขัน..ปรากฎว่า...โรงเรียนวัดเตาปูน...ได้รับรางวัล..เหรียญทอง (83.10 คะแนน).....คุณครูภูมิใจกับผลงานของพวกเราวงขับขานประสานเสียงทุกคนนะคับ...ส่วนบรรยากาศการขับขานประสานเสียงของเด็กๆติดตามได้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=Hi9phG1SpDs&t=304s ...ครับ...