ศิลปะปูนปั้น

โรงเรียนบ้านแทรงโดยครูวัชระพงศ์ พูลสวัสดิ์ ช่างปูนปั้นประจำโรงเรียน